Tổng hợp mẫu biểu tiền lương cho HR

222 min 800 x 600

Mẫu biểu tiền lương luôn là vấn đề được rất nhiều bạn đọc quan tâm đặc biệt là đối với các bạn đang công tác ở vị trí nhân sự tiền lương, kế toán tiền lương. Toàn bộ mẫu biểu về tiền lương sẽ được hoidapnhansu.com tổng hợp và trình bày trong bài viết dưới đây.

>> Xem thêm: 15 điểm mới nhất của Bộ Luật lao động 2019

1. Mẫu bảng chấm công

Một trong những mẫu biểu về tiền lương phải kể đến mẫu bảng chấm công được ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu số 01a-LĐTL

01 min 800 x 600

Bạn có thể tải mẫu bảng chấm công TẠI ĐÂY

2. Bảng chấm công làm thêm giờ

Mẫu biểu về tiền lương tiếp theo là bảng chấm công làm thêm giờ, mẫu bảng chấm công này phát sinh them của mẫu bảng chấm công ở phần 1.
Dưới đây là mẫu số 01b-LĐTL bảng chấm công làm thêm giờ được Bộ tài chính ban hành kèm theo thông tư 200/2014/TT-BTC được ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014

2 min 800 x 600

Tải ngay bảng chấm công làm thêm giờ TẠI ĐÂY

3. Mẫu bảng thanh toán tiền lương

Bạn có thể lập bảng thanh toán tiền lương dễ dàng theo mẫu số 02 – TĐTL và tải về theo link bên dưới để sử dụng 

03 min 800 x 600

Tải bảng thanh toán tiền lương TẠI ĐÂY

4. Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

04 min 800 x 600Dowload bảng thanh toán tiền thưởng TẠI ĐÂY

5. Thanh toán tiền làm thêm giờ

05 min 800 x 600
Tải mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ TẠI ĐÂY

6. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài

06 min 800 x 600
Tải mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài TẠI ĐÂY

7. Bảng kê trích nộp các khoản theo lương

07 min 800 x 600
Tải ngay bảng kê trích nộp các khoản theo lương TẠI ĐÂY
Trên đây là toàn bộ mẫu biểu về tiền lương theo thông tư 200 trong đó có mẫu bảng chấm công; bảng chấm công làm thêm giờ; bảng thanh toán tiền lương, tiền thưởng; thanh toán tiền làm thêm giờ; mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài; mẫu bảng kê trích nộp các khoản tiền lương.
Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *