15 điểm mới nhất của Bộ Luật Lao động 2019

01.bia min 800 x 600

Sự ra đời của Bộ Luật lao động 2019 có nhiều thay đổi liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Do vậy, việc năm bắt sự thay đổi này là điểm tất yếu quan trọng mỗi cá nhân người lao động cần lưu ý. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cần nắm rõ để tránh vi phạm Pháp Luật về lao động. học kế toán online

15 điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019

Bộ Luật Lao Động 2019 chính thức được thông qua, thay thế cho Bộ Luật Lao Động 2012  và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/1/2021. Bộ Luật lao động 2019 này đã được chỉnh sửa và bổ sung thêm rất nhiều các quy định mới, thể hiện rõ vai trò và nghĩa vụ của cả hai bên NLD và NSDLD. Sau đây là các điểm đổi mới đáng chú ý nhất mà NLD nên nắm rõ

1. Chỉ được giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) bằng lời nói với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng

– Bộ Luật lao động 2019: Áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 1 tháng, trừ 1 số trường hợp bắt buộc ký hợp đồng bằng văn bản tại Khoản 2 Điều 18, Điểm a Khoản 1 Điều 145, Khoản 1 Điều 162 Bộ Luật lao động 2019.

2. Thêm hành vi người sử dụng lao động (NSDLĐ) không được làm khi giao kết, thực hiện HĐLĐ

Bổ sung thêm hành vi: Buộc NLĐ thực hiện HĐLĐ để trả nợ cho người sử dụng lao động.

3. Loại hợp đồng lao động

Luật mới đã bỏ loại hợp đồng theo mùa vụ ke toan thuc hanh

4. Chấp nhận HĐLĐ được thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu

HĐLĐ được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần ly do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước. học kế toán thực hành ở đâu tốtĐiểm mới của Bộ Luật Lao động 2019

5. Không áp dụng thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 1 tháng

Theo quy định hiện hành thì chỉ có đối tượng ký HĐLĐ mùa vụ là đương nhiên không phải thử việc.

6. Thời gian thử việc

Thời gian thử việc không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.

7. Bổ sung 4 trường hợp tạm hoãn HĐLĐ

– NLĐ thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ;

– NLĐ được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ.

– NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. hoc ke toan tong hop tren mang

– NLĐ được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác.

8. NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần lý do

– NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần lý do chỉ cần đáp ứng điều kiện về thời gian báo trước tại Khoản 1 Điều 35. tự học kế toán online

9. Bổ sung quy định về những trường hợp được quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà không cần báo trước

– Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc theo thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại Điều 29 của Bộ luật này;

– Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng thời hạn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 97 của Bộ luật này;

– Bị người sử dụng lao động ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự; bị cưỡng bức lao động. học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

– Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

– Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo quy định tại khoản 1 Điều 138 của Bộ luật này.

– Đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 của Bộ luật này, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác;

– Người sử dụng lao động cung cấp thông tin không trung thực theo quy định tại khoản 1 Điều 16 của Bộ luật này làm ảnh hưởng đến việc thực hiện HĐLĐ.

10. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không cần báo trước

NSDLĐ cũng có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần báo trước với 2 trường hợp sau:

– NLĐ không có mặt tại nơi làm việc trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.

– NLĐ tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng từ 05 ngày làm việc liên tục trở lên.

11. Chính thức tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

Hiện hành, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi; tuy nhiên theo quy định mới thì tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

12. Quốc khánh 2-9 được nghỉ 2 ngày

Theo quy định tại Bộ Luật lao động 2012 thì ngày Quốc khách, NLĐ chỉ được nghỉ 01 ngày, tuy nhiên kể từ năm 2021 thì NLĐ sẽ được nghỉ 2 ngày.. tự học kế toán online

13. Thêm trường hợp NLĐ nghỉ việc riêng vẫn hưởng nguyên lương.

14. Tăng thời gian làm thêm đối đa theo tháng lên 40 giờ/tháng

Tuy tổng thời gian làm thêm tối đa vẫn giữ mức không quá 200 giờ/năm nhưng đã có điều chỉnh về số giờ làm thêm theo tháng từ ‘không quá 30 giờ/tháng’ lên ‘không quá 40 giờ/tháng’.

15. Bổ sung quy định NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận lương

NLĐ được ủy quyền cho người khác nhận lương trong trường hợp NLĐ không thể nhận lương trực tiếp.

Tuy nhiên, người được ủy quyền có nhận được tiền lương của NLĐ hay không sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố:

– Việc ủy quyền phải hợp pháp; học kế toán thực tế tại hà nội

– NSDLĐ đồng ý, bởi Luật quy định NSDLĐ ‘có thể’ trả cho người được ủy quyền chứ không bắt buộc.

»»» Xem thêm: Bộ Luật Lao động 2019 và những quy định mới về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi

Rate this post

2 Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *